Informacje
 • Kalendarz pylenia – co teraz pyli?

  11-06-2015 08:00 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
  Kalendarz pylenia – co teraz pyli?

  Kalendarz pyleń - jak może pomóc alergikom?

  Kalendarz pylenia to przydatne narzędzie informacyjne, które umożliwia osobom cierpiącym z powodu alergii podjęcie odpowiednich działań.

  Kalendarz pylenia – poznaj aktualne pylenie

  Kalendarz pylenia przedstawia, w których miesiącach stężenie poszczególnych pyłków jest największe, a w których najmniejsze. Objawy schorzeń alergicznych wywoływanych przez alergeny pyłku roślin występują sezonowo, a ich nasilenie związane jest ze zwiększonym stężeniem tych alergenów w powietrzu[1].

  To przydatne narzędzie informacyjne, które umożliwia osobom cierpiącym z powodu alergii podjęcie odpowiednich działań, mających na celu ograniczenie ekspozycji na dokuczliwe alergeny lub ewentualne zastosowanie terapii farmakologicznej.

  Pylenie roślin a alergia

  Pyłki roślin zaliczane do grupy alergenów wziewnych (aeroalergenów) są w Polsce i innych krajach Europy najczęstszą przyczyną alergii sezonowych. W skład pyłku roślin wchodzą liczne substancje odżywcze, w tym również białka, które uznawane są za główny czynnik wywołujący alergię powietrzopochodną[2].

  Ziarenka pyłków w okresie pylenia roznoszone są przez wiatr lub owady i drogą wziewną trafiają do organizmu człowieka. U alergików zetknięcie z alergenem wywołuje nieprawidłową reakcję układu immunologicznego, polegającą na wytworzeniu przeciwciał – m.in. immunoglobuliny klasy E (IgE), które w konsekwencji doprowadzają do uwolnienia mediatorów stanu zapalnego (m.in. histaminy) oraz pobudzenia limfocytów T.

  Zgodnie z najnowszymi badaniami reakcja alergiczna na białka pyłków wynika w dużej mierze z podobieństwa pomiędzy epitopami (determinanty antygenowe, fragmenty antygenu łączące się bezpośrednio z przeciwciałem), białkami pyłków a epitopami białka pasożytów. U osoby predysponowanej do alergii zetknięcie z pyłkiem wywołuje nieprawidłową odpowiedź odpornościową organizmu, która generalnie ukierunkowana jest właśnie na pasożyty[3].

  Objawy alergii na pyłki

  Najbardziej charakterystyczne objawy alergii sezonowej występują miejscowo i obejmują różne narządy, tkanki oraz układy:

  • nos – katar sienny, zatkany nos, uporczywe kichanie,
  • oczy – alergiczne zapalenie spojówek, zaczerwienienie, swędzenie, łzawienie,
  • układ oddechowy - skurcz oskrzeli, świsty, trudność w oddychaniu, ataki astmy, kaszel,
  • głowa – bóle głowy i zatok (często powiązane z katarem siennym),
  • skóra – pokrzywka, egzema, obrzęk, swędzenie miejsc zmienionych chorobowo,
  • układ pokarmowy – biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty.

  W skrajnych przypadkach reakcja alergiczna może prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, a nawet śmierci[4].

  Najczęstsze alergeny roślinne w Polsce

  Najczęstszą przyczyną występowania schorzeń alergicznych na terenie naszego kraju są alergeny pyłków traw, chwastów oraz drzew. Najdłużej, bo przez okres około 3,5 miesiąca, w powietrzu utrzymuje się pyłek traw[5].

  W Polsce wyróżnia się 160 gatunków traw[6], a do głównych alergenów należą między innymi: wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa i żyto[7]. Jednym z głównych alergenów pyłkowych wśród chwastów jest bylica, która wywołuje reakcje alergiczne aż u 16 procent osób uczulonych[8].

  Innym chwastem, który odpowiada za rozwój alergii, jest ambrozja. Jeszcze do niedawna roślina ta nie występowała w Europie i była przyczyną pyłkowicy głównie w Ameryce Północnej. W ostatnich latach zaobserwowano jednak jej występowanie na naszym kontynencie, w tym również w zachodniej i południowo-wschodniej Polsce[9].

  Istotną grupę aeroalergenów w naszym kraju stanowią również pyłki drzew – głównie brzozy, leszczyny, jesionu, wierzby, olchy i dębu. Pyłek brzozy jest jednym z głównych alergenów odpowiedzialnych za występowanie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek, zaraz po pyłku bylicy i traw[10].

  Posługując się kalendarzem pylenia możesz sprawdzić kiedy występuje pylenie traw, brzozy, sosny, topoli, bylicy itp.

  Co kiedy pyli w Polsce?

  W Polsce sezon pylenia rozpoczyna się już na początku lutego, a czasem nawet pod koniec stycznia, kiedy to w powietrzu pojawiają się pyłki olchy i leszczyny. W kwietniu występuje wysokie stężenie pyłku brzozy, w maju innych drzew liściastych (np. dębów), w czerwcu i lipcu pyłków traw, a w sierpniu i wrześniu chwastów (głównie bylicy)[11].

  Wyższe ryzyko wystąpienia alergii na pyłki roślin obserwuje się w zurbanizowanych środowiskach miejskich. Jest to związane między innymi z zanieczyszczeniem powietrza, które zwiększa alergogenność pyłku, a ponadto wpływa negatywnie na funkcjonowanie układu odpornościowego ludzi i zwierząt. Mieszkańcy miast są więc znacznie bardziej narażeni na wystąpienie objawów alergicznych niż mieszkańcy wsi.

  Co ciekawe, różnice dotyczące częstotliwości występowania alergii obserwuje się również w różnych regionach poszczególnych miast – liczba osób uczulonych jest zwykle wyższa w centrum miasta niż na jego obrzeżach[12].

  Okres pylenia poszczególnych roślin uzależniony jest od warunków klimatycznych oraz regionu geograficznego. Pylenie traw i drzew rozpoczyna się najwcześniej w Polsce południowo-zachodniej, a najpóźniej w północno-wschodniej. Z kolei pylenie chwastów rozpoczyna się zwykle w południowo-wschodnim rejonie kraju[13]. Za miesiące wolne od pylenia roślin uznaje się październik, listopad i grudzień.

  Kalendarz pyleń – co to jest i jak może pomóc alergikom?

  Kalendarz pylenia roślin jest zbiorem informacji dotyczących stężenia pyłków roślin w powietrzu w poszczególnych okresach roku i regionach geograficznych. Opracowywany jest co roku na podstawie danych zgromadzonych przez Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych (OBAS).

  OBAS działa w Polsce od 1990 roku i zajmuje się monitorowaniem stężenia pyłków oraz zarodników grzybów mikroskopowych[14]. Korzystanie z kalendarza pyleń umożliwia alergikom między innymi ograniczenie ekspozycji na alergeny oraz stosowanie w odpowiednim okresie leków antyalergicznych, przede wszystkim leków antyhistaminowych. Ze względu na zróżnicowanie stężenia pyłków w powietrzu w poszczególnych miastach Polski bardzo ważne jest czerpanie informacji na temat pylenia poszczególnych roślin z kalendarzy opracowanych dla danego regionu kraju[15].

  Dowiedz się więcej na http://www.alergia-allegra.pl/kalendarz.html

   

   

  BIBLIOGRAFIA:
  1. Alergia, w: Wikipedia Wolna Encyklopedia [online], dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Alergia, dostęp 30.08.2019
  2. Majkowska-Wojciechowska Barbara, Pyłek roślin i alergeny sezonowe w Polsce, „Alergia astma immunologia”
  http://alergia-astma-immunologia.pl/2016_21_1/AAI_01_2016_majkowska.pdf
  3. Rapiejko Piotr, Alergeny pyłku roślin, „Alergia astma immunologia”
  4. Rapiejko Piotr, Pyłek roślin jako źródło alergenów, „Problemy kliniczne w alergii i astmie”
  5. Świerczyńska-Krępa Monika, Alergeny wziewne, Medycyna Praktyczna [online], dostępny w: https://www.mp.pl/pacjent/alergie/chorobyalergiczne/alergeny/wziewne/57681,alergeny-wziewne, dostęp 29.08.2019


  [1] Rapiejko P., Pyłek roślin jako źródło alergenów, „Problemy kliniczne w alergii i astmie”, s. 7

  [2] Majkowska-Wojciechowska B., Pyłek roślin i alergeny sezonowe w Polsce, „Alergia astma immunologia”, s. 6

  [3] Tamże, s. 8

  [4] Alergia, w: Wikipedia Wolna Encyklopedia [online], dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Alergia, dostęp 30.08.2019

  [5] Tamże, s. 5

  [6] Rapiejko P., Alergeny pyłku roślin, „Alergia astma immunologia”, s. 16

  [7] Świerczyńska-Krępa M., Alergeny wziewne, Medycyna Praktyczna [online], dostępny w: https://www.mp.pl/pacjent/alergie/chorobyalergiczne/alergeny/wziewne/57681,alergeny-wziewne, dostęp 29.08.2019

  [8] Majkowska-Wojciechowska B., Op.cit., s. 6

  [9] Rapiejko P.,  Pyłek roślin jako…, s. 11

  [10] Tamże, s. 11

  [11] Rapiejko P., Alergeny pyłku…, s. 13

  [12] Majkowska-Wojciechowska B., Op.cit., s. 7

  [13] Rapiejko P., Alergeny pyłku…, s. 13

  [14]Kalendarz pylenia – pomocne narzędzie dla alergików. Co i kiedy pyli?, w: Zdrowie TVN [online], dostępny w: https://zdrowie.tvn.pl/a/kalendarz-pylenia-pomocne-narzedzie-dla-alergikow-co-i-kiedy-pyli?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=paste , dostęp 29.08.2019

  [15] Majkowska-Wojciechowska B., Op.cit.,s. 5

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl!

Blogi

Tomasz Wasilewski

alt

Na mapach pogody na razie nie widać mroźnej, zimowej aury. Do Polski właśnie nap...

Wojciech Raczyński

alt

W ciągu następnej doby nad zachodnie rejony Polski nasunie się zatoka niżowa z f...

Arleta Unton-Pyziołek

alt

Jak wygląda obecnie pogoda na święta? Około 18 grudnia nad Atlantykiem uformować...