Pogoda
Dodaj lokalizację
Aktualna temp.: 22°C 30°C 15°C Zachmurzenie małe
zwiń
Informacje
 • KE: wiele państw członkowskich nie sprosta redukcji zanieczyszczeń powietrza do 2030 roku

  27-06-2020 18:00 Apele o intensywniejsze działania na rzecz środowiska
  Zanieczyszczone powietrze zabija. W smogu są związki, których działania nie znamy  

  - Zbyt wielu obywateli w całej Europie oddycha powietrzem złej jakości - twierdzą przedstawiciele Komisji Europejskiej. Jednak wiele wskazuje na to, że większości krajów członkowskich nie uda się sprostać zobowiązaniom w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza zaplanowanych do 2030 roku. Komisja Europejska wydała specjalny raport, w którym apeluje do rządzących o więcej skutecznych działań na rzecz czystego powietrza.

  Walka z zanieczyszczeniem powietrza w Unii Europejskiej jest niewystarczająco skuteczna. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, większości państw członkowskich nie uda się do 2030 r. wystarczająco zmniejszyć poziomu zanieczyszczeń i ograniczyć skutków złej jakości powietrza dla zdrowia.

  KE przedstawiła ocenę pierwszych programów działań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza. Z raportu wynika, że wdrażanie nowych europejskich przepisów dotyczących czystego powietrza wymaga poprawy. Państwa członkowskie muszą znacznie zintensyfikować działania we wszystkich sektorach w celu zapewnienia obywatelom czystego powietrza i ochrony przed chorobami układu oddechowego i przedwczesną śmiercią w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

  - Sprawozdanie wysyła jasny sygnał. Zbyt wielu obywateli w całej Europie oddycha powietrzem złej jakości. Potrzebujemy skuteczniejszych środków ograniczających zanieczyszczenie w wielu państwach członkowskich oraz służących rozwiązaniu problemu emisji zanieczyszczeń do powietrza w różnych sektorach, w tym w rolnictwie, transporcie i energetyce. Nadszedł czas na wprowadzenie zmian: inwestycje w czystsze powietrze oznaczają inwestycje w zdrowie obywateli, klimat i pobudzenie gospodarki. Ten cel przyświeca Europejskiemu Zielonemu Ładowi i tego właśnie potrzebuje środowisko - powiedział komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius.

  Wciąż za mało

  Zgodnie z opublikowanym w ubiegłym tygodniu sprawozdaniem Komisji dotyczącym oceny wdrożenia dyrektywy w sprawie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji, większość państw członkowskich może nie spełnić zobowiązań w zakresie redukcji emisji na rok 2020 lub 2030.

  Chociaż niektóre państwa członkowskie stosują dobre praktyki, które powinny być inspiracją dla innych, w sprawozdaniu wykazano potrzebę zastosowania dodatkowych środków w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie potrzebne są działania w sektorze rolnictwa w celu redukcji emisji amoniaku, co stanowi najbardziej powszechne i poważne wyzwanie w zakresie wdrażania w całej UE.

  KE podkreśla, że skuteczne wdrożenie przepisów dotyczących czystego powietrza stanowi istotny wkład w "zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska", zapowiedziany przez Komisję w Europejskim Zielonym Ładzie i w powiązanych z nim inicjatywach.

  Wraz ze sprawozdaniem z wdrażania Komisja opublikowała również analizę konsultantów dotyczącą krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza i prognoz emisji każdego państwa członkowskiego oraz ogólnounijne sprawozdanie horyzontalne zawierające wszystkie te informacje.

  Znaczna poprawa w przypadku pełnego wdrożenia dyrektywy

  Dyrektywa w sprawie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji, która weszła w życie w dniu 31 grudnia 2016 roku, jest głównym instrumentem legislacyjnym służącym osiągnięciu celów programu "Czyste powietrze dla Europy" na 2030 r. W pełni wdrożona dyrektywa - jak podkreśla KE - zmniejszyłaby o prawie 50 procent negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie do 2030 roku i przyniosłaby znaczne korzyści dla środowiska i klimatu.

  W dyrektywie określono krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji na lata 2020–2029 oraz bardziej ambitne zobowiązania na okres od 2030 roku dla pięciu substancji znacząco przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza: tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO), dwutlenku siarki (SO2), amoniaku (NH3) i pyłu drobnego (PM2,5).

  Zgodność z zobowiązaniami w zakresie redukcji emisji do 2020 roku zostanie sprawdzona w 2022 roku, kiedy to dostępne będą już właściwe bilanse emisji.

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl!

Blogi

Tomasz Wasilewski

alt

Nowy tydzień zacznie się od próby sił w naszej części Europy. Zmagać będą się ze...

Wojciech Raczyński

alt

Za pogodę odpowiada wyż Detlef, znajdujący się nad Litwą....

Arleta Unton-Pyziołek

alt

Wisi nad nami widmo suszy, gdyż prognozy na najbliższe pół roku są niepokojące. ...