Informacje
 • KE: wiele państw członkowskich nie sprosta redukcji zanieczyszczeń powietrza do 2030 roku

  27-06-2020 18:00 Apele o intensywniejsze działania na rzecz środowiska
  Zanieczyszczone powietrze zabija. W smogu są związki, których działania nie znamy Foto: Shutterstock | Video:  

  - Zbyt wielu obywateli w całej Europie oddycha powietrzem złej jakości - twierdzą przedstawiciele Komisji Europejskiej. Jednak wiele wskazuje na to, że większości krajów członkowskich nie uda się sprostać zobowiązaniom w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza zaplanowanych do 2030 roku. Komisja Europejska wydała specjalny raport, w którym apeluje do rządzących o więcej skutecznych działań na rzecz czystego powietrza.

  Walka z zanieczyszczeniem powietrza w Unii Europejskiej jest niewystarczająco skuteczna. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, większości państw członkowskich nie uda się do 2030 r. wystarczająco zmniejszyć poziomu zanieczyszczeń i ograniczyć skutków złej jakości powietrza dla zdrowia.

  KE przedstawiła ocenę pierwszych programów działań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza. Z raportu wynika, że wdrażanie nowych europejskich przepisów dotyczących czystego powietrza wymaga poprawy. Państwa członkowskie muszą znacznie zintensyfikować działania we wszystkich sektorach w celu zapewnienia obywatelom czystego powietrza i ochrony przed chorobami układu oddechowego i przedwczesną śmiercią w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

  - Sprawozdanie wysyła jasny sygnał. Zbyt wielu obywateli w całej Europie oddycha powietrzem złej jakości. Potrzebujemy skuteczniejszych środków ograniczających zanieczyszczenie w wielu państwach członkowskich oraz służących rozwiązaniu problemu emisji zanieczyszczeń do powietrza w różnych sektorach, w tym w rolnictwie, transporcie i energetyce. Nadszedł czas na wprowadzenie zmian: inwestycje w czystsze powietrze oznaczają inwestycje w zdrowie obywateli, klimat i pobudzenie gospodarki. Ten cel przyświeca Europejskiemu Zielonemu Ładowi i tego właśnie potrzebuje środowisko - powiedział komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius.

  Wciąż za mało

  Zgodnie z opublikowanym w ubiegłym tygodniu sprawozdaniem Komisji dotyczącym oceny wdrożenia dyrektywy w sprawie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji, większość państw członkowskich może nie spełnić zobowiązań w zakresie redukcji emisji na rok 2020 lub 2030.

  Chociaż niektóre państwa członkowskie stosują dobre praktyki, które powinny być inspiracją dla innych, w sprawozdaniu wykazano potrzebę zastosowania dodatkowych środków w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie potrzebne są działania w sektorze rolnictwa w celu redukcji emisji amoniaku, co stanowi najbardziej powszechne i poważne wyzwanie w zakresie wdrażania w całej UE.

  KE podkreśla, że skuteczne wdrożenie przepisów dotyczących czystego powietrza stanowi istotny wkład w "zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska", zapowiedziany przez Komisję w Europejskim Zielonym Ładzie i w powiązanych z nim inicjatywach.

  Wraz ze sprawozdaniem z wdrażania Komisja opublikowała również analizę konsultantów dotyczącą krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza i prognoz emisji każdego państwa członkowskiego oraz ogólnounijne sprawozdanie horyzontalne zawierające wszystkie te informacje.

  Znaczna poprawa w przypadku pełnego wdrożenia dyrektywy

  Dyrektywa w sprawie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji, która weszła w życie w dniu 31 grudnia 2016 roku, jest głównym instrumentem legislacyjnym służącym osiągnięciu celów programu "Czyste powietrze dla Europy" na 2030 r. W pełni wdrożona dyrektywa - jak podkreśla KE - zmniejszyłaby o prawie 50 procent negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie do 2030 roku i przyniosłaby znaczne korzyści dla środowiska i klimatu.

  W dyrektywie określono krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji na lata 2020–2029 oraz bardziej ambitne zobowiązania na okres od 2030 roku dla pięciu substancji znacząco przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza: tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO), dwutlenku siarki (SO2), amoniaku (NH3) i pyłu drobnego (PM2,5).

  Zgodność z zobowiązaniami w zakresie redukcji emisji do 2020 roku zostanie sprawdzona w 2022 roku, kiedy to dostępne będą już właściwe bilanse emisji.

Podziel się:

Prognoza pogody na Facebooku:

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl!

Blogi

Tomasz Wasilewski

alt

Przez kilka dni temperatura nie wszędzie zdoła przekroczyć chociażby 20 stopni. ...

Wojciech Raczyński

alt

Polska znajduje się po wpływem niżu Juliane znad Morza Północnego....

Arleta Unton-Pyziołek

alt

Wisi nad nami widmo suszy, gdyż prognozy na najbliższe pół roku są niepokojące. ...